Wypożyczalnia


Projekty

Projeky

Dla każdego z wynajmujacych szalunki przygotowujemy indywidualny projekt ustawienia deskowań.

Ceny

Ceny

Nasze oferty wynajmu szalunków są bardzo konkurencyjne cenowo, ponadto podlegają negocjacji.


Transport

Transport

Nasi klienci mogą liczyć na pomoc w organizacji transportu.

Obsługa

Obsługa

Każdy z klientów jest traktowany indywidualnie, może
liczyć na zrozumienie jego potrzeb. Ponadto służymy swoim doświadczeniem oraz wiedzą techniczną.


 • Czas trwania Umowy Najmu liczy się od dnia pobrania sprzętu przez "Dzierżawcę" do dnia jego zwrotu.
 • "Dzierżawca" zobowiązuje się do korzystania z deskowań i osprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz właściwej ich konserwacji i składowania.
 • "Dzierżawca" nie może bez zgody "Wydzierżawiającego" udostępnić przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego używania osobie trzeciej ani go poddzierżawiać.
 • "Dzierżawca" wpłaci "Wydzierżawiającemu" zaliczkę na poczet dzierżawy przed odbiorem sprzętu.
 • Za zaginione lub zniszczone elementy "Dzierżawca" zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości równowartości zagubionego sprzętu według jego rzeczywistej wartości oszacowanej w dniu wydania, określonej szczegółowo dla każdego elementu.
 • Warunki dotyczące zwrotu dzierżawionego sprzętu zawiera stosowny dokument - "Ogólne warunki dotyczące zwrotów sprzętu z dzierżawy" - stanowiący integralną część umowy.
 • Wszystkie warunki dzierżawy sprzętu zawarte są w Umowie Najmu.

 • Firmy
 • Dokumenty rejestrowe: wpis do Ewidencji działalności gospodarczej / wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS
 • Dokumenty nadania: NIP, REGON
 • Dowód osobisty właściciela
 • Upoważnienie do zawarcia umowy / odbioru sprzętu dla pracownika (pierwsza umowa zawsze jest podpisywana z właścicielem)

 • Klient indywidualny
 • 2 dokumenty tożsamości

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefrr-01